Tarieven

Intakegesprek ouder(s)
Kennismakingsgesprek kind/jongere
€50,-
€50,-
eenmalig (1 uur)
eenmalig (45 min. á 1 uur)
Individueel coachingstraject á 10 weken €250,- 1 x in de twee weken (45 min. á 1 uur)
Individuele coaching na 10 weken €50,- per sessie  (45 min. á 1 uur)
Intakegesprek gezinscoaching €75,- eenmalig (1 uur)
Gezinscoaching traject á 10 weken €375, 1 x in de twee weken (per sessie 1 uur)
Gezinscoaching na 10 weken €75,- per sessie (1 uur)
Intakegesprek kind/ouder coaching €65,- eenmalig (1 uur)
Kind/ouder coachingstrajcect á 10 weken €325,- 1 x in de twee weken (per sessie 1 uur)
Kind/ouder coaching na 10 weken €65,- per sessie (1 uur)
Informatiegesprek Hooggevoeligheid €55,- eenmalig (1 uur)
 Voorwaarden Blije-ik Kindercoach
*Het intakegesprek en kennismakingsgesprek kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd en/of verzet. Bij niet of te laat afzeggen worden de kosten van de sessie doorberekend. Als de data van het coachingstraject al vast staat en/of het traject is al van start en de ouders/coachee beslissen/beslist om te stoppen dat wordt er geen geld retour gegeven.
*E-mailcontact is inbegrepen in de kosten, net als korte telefoongesprekken (minder dan 15 minuten, ouder(s) nemen contact met mij op). Voor schoolobservaties, gesprekken met leerkrachten, het schrijven van verslagen e.d. zijn de kosten in overleg.
*Coachingstraject is een periode van tien (10) weken en vijf (5) sessies, welke na het intakegesprek en kennismakingsgesprek van start gaat. Na deze tien (10) weken is verlenging van het traject per keer mogelijk.
*Betaling coachingstraject:
Het gehele bedrag van het coachingstraject wordt vóór aanvang van de eerste sessie betaald (bij uitzondering is betaling in twee termijnen mogelijk). Let op: intakegesprek en kennismakingsgesprek wordt los van het coachingstraject betaald, zie tarieven.
*Betaling contant of binnen een betalingstermijn van 7 dagen.
*Alle bedragen zijn inclusief BTW 21%.
*Afspraken in de avond en in het weekend zijn -in gezamenlijk overleg- zonder extra kosten mogelijk. Voor afspraken in de avond is de leeftijd vanaf 12 jaar.
*Kindercoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. De mogelijkheid om de kosten uit het Persoon Gebonden Budget (PGB) te betalen is er of (deels) aftrekken bij de belastingdienst onder bijzondere ziektekosten (voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de belastingdienst).
*Begeleiding aan huis is mogelijk. De reiskosten zijn niet meegerekend in het bedrag. Blije-ik rekent 0,35 cent per kilometer, calculatie aan de hand van de website van de ANWB en €5 tolkosten (Westerscheldetunnel).
*Aansprakelijkheid: bij (hevige) lichamelijke en psychische klachten is het advies om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Blije-ik Kindercoach is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Blije-ik Kindercoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Blije-ik Kindercoach.