Kindercoach

2‘De dingen die mij verschillend maken zijn de dingen die mij MIJ maken’

Steeds meer kinderen en jongeren ervaren onzekerheid, worden gepest,  zijn onrustig en komen niet mee op school. Ook een verlies van een dierbare of een scheiding kan een grote impact hebben. En daarnaast zijn er ook kinderen die hooggevoelig en/of hoogbegaafd  zijn en niet precies weten hoe dit te integreren in hun leven. En wellicht speelt er wel heel iets anders.  Hier met iemand over praten kan een uitkomst bieden.

Een kindercoach is een laagdrempelige manier om te zien wat er speelt en wat er nodig is om te leren omgaan met datgene wat als lastig kan worden ervaren.

Als kindercoach kan ik mij goed inleven in de belevingswereld van kinderen en jongeren en ze het coachingstraject aanbieden wat bij hen past. Elk kind en jongere heeft zijn of haar eigen unieke persoonlijkheid wat gezien wil worden.

Hoe werk ik als kindercoach
Als de ouder(s) of opvoeder(s) beslissen dat er begeleiding nodig is dan stuur ik vooraf een intakeformulier op. Deze vraag ik dan in te vullen en per e-mail retour te sturen: het intakegesprek vindt alleen met de ouders(s) of opvoeder(s) plaats. Als dit gebeurd is dan heb ik eerst een eenmalig kennismakingsgesprek met het kind of jongere en hierna start ik het coachingstraject.
Ik werk niet met een vast coachingstraject, ik benader elk kind/jongere op de manier die bij hem of haar past, máár ik ga wel van start met een coachingstraject.
Het kennismakingsgesprek en de sessies zijn alleen met het kind of jongere.

In de afrondingsfase van de sessies zal ik met de ouder(s) of opvoeder(s) evalueren en kijken hoe we nu verder gaan. Gedurende het traject hou ik de ouder(s) of opvoeder(s) waar nodig op de hoogte waarbij ik wel mijn vertrouwenspositie naar het kind toe bewaar.

Samen
Ik vind het belangrijk om het traject samen met de ouder(s), opvoeder(s) en het kind of jongere te doorlopen. Hierbij heb ik de inzet van het kind of jongere nodig maar ook de flexibiliteit en betrokkenheid van de ouder(s) of opvoeder(s). Mocht het nodig zijn om veranderingen door te voeren (binnen het gezin) dan vraag ik de ouder(s) of opvoeder(s) hier ook echt actief mee aan de slag te gaan.  Uiteraard gaat dit samen in overleg en is mijn streven om het voor iedereen zo helder mogelijk te maken. Stap voor stap kijken wat het beste past voor het kind of jongere en ook hoe dit binnen het gezin past. Communicatie, openheid en eerlijkheid zijn voor mij hierin drie belangrijke aspecten.

Gezinscoaching
Soms kan het voorkomen dat er binnen het gezin disharmonie is.  Dat er veel ruzie is of dat er juist helemaal niet meer met elkaar gesproken wordt. Wat hier de reden voor is, is voor jullie als gezin niet helder en duidelijk. Dan kan een frisse blik vanaf buitenaf verhelderend werken.  In principe coach ik het hele gezin tegelijkertijd (dit doe ik bij jullie thuis). Maar mocht het blijken dat er ook behoefte is aan individuele coaching dan kan dit altijd besproken worden.

Kind/ouder coaching
Naast dat er binnen een gezin disharmonie is, kan er ook wrijving en/of disharmonie tussen een ouder/kind zijn. Ook hier kan een frisse blik vanaf buitenaf helderheid scheppen. Ik coach ouder en kind zowel thuis als bij mij in de praktijk. Ook hier bestaat de kans dat de behoefte ontstaat voor individuele coaching, dit kan dan altijd besproken worden.

Wat bied ik aan
*Individueel coachingstraject kind á 10 weken
1 x in de 2 weken – 5 sessies á 45 minuten-1 uur
~Hierna kan na elke sessie, in overleg met mij, zelf gevoeld worden of begeleiding nog gewenst is~

*Gezinscoaching á 10 weken
1 x in de 2 weken – 5 sessies á 1 uur
~Hierna kan na elke sessie, in verleg met mij, zelf gevoeld worden of begeleiding nog gewenst is~

*Kind/ouder coaching á 10 weken
1 x in de 2 weken – 5 sessies á 1 uur
~Hierna kan na elke sessie, in overleg met mij, zelf gevoeld worden of begeleiding nog gewenst is~

Contact
Natuurlijk begrijp ik dat het een stap is om met een kind of jongere naar een Kindercoach te gaan. Mochten er (vooraf) vragen of onduidelijkheden zijn dan kan er altijd contact worden opgenomen.